Повече от 30 години отлична поддръжка, експлоатация, изграждане и управление на уличното осветление в град София

 
 
 

Удостоверение за Втора група

II groupe

Интерактивна карта