Повече от 30 години отлична поддръжка, експлоатация, изграждане и управление на уличното осветление в град София

 
 
 

Адрес

УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ ЕАД

Централен офис:
България
1000 София
ул. „Будапеща” № 17

Телефон: +359 2 983 67 74;
Факс: +359 2 981 29 87
E-mail: office@uosofia.com

Съгласуване на проекти, визи и получаване на изходни данни за проектиране
, можете да извършите на адрес:
гр. София
ж-к. „Фондови жилища”
ул. „Подполковник Калитин” N:30
ет.2, стая N:1 – Деловодство към Технически отдел

За допълнителна и предварителна информация относно Вашите проекти, подаване и получаване на документи можете да получите на:
тел./факс: 02/831 00 45
Разяснителна информация можете да прочетете ТУК.

Денонощни телефони за аварии:

+359 070011233 - Краен потребител (инициатор) на номер „0700“ заплаща цената на разговора в зависимост от абонаментния си план. М-Тел - условия.
+359 2 931 12 10

www.ulichnoosvetlenie.com

Интерактивна карта