Повече от 30 години отлична поддръжка, експлоатация, изграждане и управление на уличното осветление в град София

 
 
 

Карта

Уважаеми потребители,
"Улично осветление“ ЕАД извършва дейности по експлоатация и поддръжка на мрежата за улично осветление на южната част от София и прилежащите й райони, част от Столична община. За по-лесно и бързо ориентиране, в таблицата по-долу са описани районите, жилищните комплекси, кварталите, селата и градовете, които обслужваме. 
 

Интерактивна карта