Повече от 30 години отлична поддръжка, експлоатация, изграждане и управление на уличното осветление в град София

 
 
 

Услуги

Ако желаете:

   Разполагаме със специализирана механизация и квалифициран персонал за качествено изпълнение на Вашата поръчка;

   Да бъде изградена нова или реконструирана съществуваща:
    Външна тръбно-канална мрежа НН и СН;
    Система за обществено, улично, архитектурно – художествено, рекламно и информационно осветление;
    Вътрешна мрежа НН  и вътрешна слаботокова инсталация;
    Канално - тръбна мрежа за различни видове комуникации по изкопна технология;
    Тръбна мрежа за различни видове комуникации по безизкопна технология, с машина за хоризонтален сондаж.
    
   Да наемете:
    Автовишка - притежаваме различни по параметри подемни площадки, които можем да предоставим за ползване;
    Машина за хоризонтален сондаж (тип "къртица", с  диаметър на пробиване от 130мм до 190мм);
    Минибагер, оборудван с хидравличен чук, свредло - 300мм и кофа - 300мм.

   Да Ви бъде изготвен проект  за изграждане и реконструкция на системи за обществено, улично,архитектурно – художествено, рекламно и информационно осветление и  на други външни и вътрешни мрежи НН  и СН;
   
   Да Ви бъдат предоставени изходни данни за възлагане на проектиране и да съгласувате проекти за улично осветление и външни комуникации:
   Специалистите в отдел „Техническо проучване и проектиране” изготвят и съгласуват технически проекти, като   работят със специфични програмни продукти.


Интерактивна карта